SlovenianItalianIT

 

Vabljeni na Volilno skupščino RČD PORPORELLA 2023, ki bo, na podlagi 2. odstavka 22. člena statuta RČD Porporella, sklicana v torek, 06. junija 2023 ob 19h v restavraciji Skipper (Marina Koper) v Kopru.

 

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov;
  2. Poročilo verifikacijske komisije;
  3. Potrditev zadnjega Zapisnika skupščine RČD Porporella ;
  4. Potrditev Poročila o delu za leto 2022;
  5. Potrditev Finančnega poročila RČD Porporella za leto 2022;
  6. Potrditev Poročila Nadzornega odbora RČD Porporella;
  7. Potrditev Finančnega načrta za leto 2023;
  8. Volitve predsednika  in organov RČD Porporella;
  9. Razno.

 

Opozorilo: 

Gradivo in pooblastila za delegate vezano na redne postavke delovanja RČD Porporella boste prejeli v poslovniškem roku.

Gradivo vezano na volitve vseh organov, volilna opravila ter predpisane obrazce pa bo volilna komisija objavila na spletni strani RČD Porporella, najkasneje 30.05.2023. 

 

Športni pozdrav,

 

 

Vremenska Napoved